fbpx
kvanttifysiikka Archives - Ehjäksi
240
archive,tag,tag-kvanttifysiikka,tag-240,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive

Fyysikko ja energiahoitaja Johanna Blomqvist: Energiahoitojen käyttöön pitäisi kannustaa

Vallitsevan materialistien maailmankuvan pohjalta ei pysty selittämään energiahoitoja, sillä se ei ota huomioon mieltä ja tietoisuutta, eikä subjektiivista kokemusta. Moderni tiede, kvanttifysiikka ei ole kuitenkaan ristiriidassa hoitojen kanssa.

Fyysikko, kirjailija, reiki-hoitaja ja -kouluttaja Johanna Blomqvist on kirjoittanut energiahoidoista kirjan ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin fyysikon matka mieleen ja paranemiseen”. Hän halusi auttaa sairastuneita läheisiään ja tutustui noin kymmenen vuotta sitten energiahoitoihin.

Blomqvist väitteli fysiikasta tohtoriksi 2000luvun alussa ja oli töissä asiantuntijana yritys- ja tutkimusmaailmassa lähes parikymmentä vuotta ennen kuin lähti yrittäjäksi vuonna 2014. Nykyisin hän myös kouluttaa energiahoitoihin liittyen.

Niihin aikoihin kun väittelin, kuvittelin, että tiedän, miten maailma toimii, minkälaista fysiikkaa kaiken taustalla on, Blomqvist sanoo.

On kuitenkin paljon sellaista, mitä emme vielä ymmärrä ja osaa selittää.

Bengstonin tutkimukset

Hän alkoi kyseenalaistaa maailmankuvaansa, kun tutustui sosiologian professori William Bengstonin tutkimustyöhön. Tämä oli kehittänyt oman energiaparannusmetodin, jonka avulla monet olivat parantuneet erilaisista syövistä, kuten luu-, haima-, rinta-, aivo-, suolisto-, imukudos- ja vatsasyövistä sekä leukemiasta. Bengstonin saamia tuloksia ei osata vieläkään selittää nykyisen materialistisen tieteen pohjalta.

Bengston halusi ymmärtää kokemiaan parantumisia tarkemmin ja tutki laboratorio-oloissa, miten hoidot vaikuttivat hiiriin, joihin ruiskutettiin erittäin tappavaa rintasyöpälajia. Bengston sai hyviä tuloksia yhä uudelleen, kun kokeita toistettiin eri yliopistoissa; lähes kaikki hoidetut hiiret paranivat syövästä. Kasvaimen häviämisen jälkeen hiiret elivät normaalin hiiren eliniän. Hoitajina toimivat usein kaikista skeptisimmät vapaaehtoiset, joille Bengston opetti menetelmänsä. Bengston valikoi hoitajiksi tarkoituksella skeptisimmät henkilöt, sillä hän halusi tutkia myös sitä, onko menetelmän tehoon uskottava, jotta se toimisi.

Hän on tehnyt myös kaukohoitokokeita ja todennut, että etäisyydellä ei ole merkitystä hoidon toimivuuteen.

Tämä kaikki sai Blomqvistin ihmettelemään, miksei näin merkittävistä tutkimustuloksista olla uutisoitu. Vaikuttaisi siltä, että Bengstonin tulokset ovat niin hyviä ja saatu menetelmällä, joka ei sovi nykyiseen ajatteluun. Näin Blomqvist kiinnostui myös itse opettelemaan energiahoitoa.

Apua kipuihin ja mielialaan

Yleisiä tuloksia, joita energiahoitotutkimuksissa ylipäätään on havaittu, on syvä rentoutuminen, kivun lievittyminen akuuteissa ja kroonisissa tapauksissa, ahdistuksen lievittyminen ja mielialan kohoaminen. Muutoksia on havaittu erityisesti stressiä mittaavissa arvoissa, kuten sydämen sykkeessä, verenpaineessa, kortisolissa, lihasjännityksissä, kehon hapenottokykyyn liittyvissä arvoissa eli hemoglobiini- ja hematokriittiarvoissa sekä veren glukoosiarvoissa.

Blomqvistin mukaan energiahoitotutkimuksia on tehty suhteessa vähän verrattuna lääketieteen tutkimuksiin ja tutkimusten rahoittajia on vaikea löytää. Eniten hoitojen vaikuttavuutta on tutkittu Yhdysvalloissa, jossa niitä on myös mahdollista saada esimerkiksi sairaaloissa täydentävinä hoitoina.

Fyysikko uskoo tutkimuksen puutteen johtuvan siitä, että on vaikeampaa lähteä tekemään tutkimusta, jossa esitetään toisenlaista lähestymistapaa. Yksittäinen tutkimus, vaikka tulokset olisivatkin loistavia, sivuutetaan helpommin, kun vastapuolelta löytyy tuhansia tutkimuksia vallitsevan ajattelutavan puolesta. Tarpeeksi laajoja eli sadoille ihmisille tehtyjä tutkimuksia tarvittaisiin Blomqvistin mielestä lisää.

Erilaista lähestymistapaa edustava energiahoito perustuu ajatukseen, että toinen tai toiset henkilöt voivat auttaa hyvinvointiasi. Usein energiahoidossa sanotaan välitettävän hyvin hienojakoista energiaa toiseen. Puhutaan energiahoidosta, mutta Blomqvistin mukaan oikeampi termi voisi olla informaation siirtäminen.

Reiki-kurssi mullisti maailmankuvan

Blomqvist osallistui myös reiki-hoitokurssille. Reiki on japanilainen luonnollisen hoitamisen menetelmä ja myös energiahoitoa.

Kurssi ja hoitojen tekeminen saivat hänet tuntemaan aivan kuin täysin uudenlainen maailma olisi auennut hänelle. Tutkija ihmetteli, mitä energiahoitojen energia on, sillä se ei ole samaa energiaa, josta fysiikassa puhutaan. Blomqvist alkoi kerätä ylös kokemuksiaan ja sitä, mitä tiede voi todella sanoa energiahoidoista. Vuonna 2016 hänen kirjansa aiheesta ilmestyi.

Blomqvistin hoidettavilla on ollut muun muassa syöpää, Parkinsonin tautia, tulehduksellisia suolistosairauksia, migreeniä, lihasrevähtymiä, luunmurtumia, stressiä. Moni hakee tukea länsimaisten hoitojen rinnalle. On myös niitä, jotka vain tulevat kokeilemaan hoitoa tai toivovat henkistä kasvua hoidon myötä.

Hoidettavat ovat kertoneet usein Blomqvistille, että hoidot ovat lievittäneet kipuja ja muita oireita, nopeuttaneet paranemista, parantaneet jaksamista ja mielialaa, vähentäneet stressiä, tuoneet rauhallisuutta, paremmat yöunet, kiitollisuuden tunteita, selkiyttäneet asioita, muuttaneet arvomaailmaa, lisänneet uskoa itseen ja yleistä uskallusta. Joidenkin hoidettavien elämä on saanut hoitojen myötä aivan uuden suunnan.

Tiedettä ja henkisyyttä

Blomqvist yritti aluksi selittää hoidoissa kokemiaan ilmiöitä nykytieteen kautta. Nykyinen vallitseva materialistinen tiede ei kuitenkaan pysty energiahoitoja selittämään, sillä se ei ota huomioon mieltä ja tietoisuutta, eikä subjektiivista kokemusta. Moderni fysiikka ei kuitenkaan ole ristiriidassa energiahoitojen kanssa, minkä hän kirjassaan osoittaa.

Energiahoidoissa on mukana myös mieli, ja siksi ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että ne perustuisivat kvanttifysiikkaan. Kvanttifysiikka on kehitetty selittämään materian käyttäytymistä, Blomqvist sanoo.

Miten niitä sitten voi selittää?

– Itämaissa puhutaan energiakehoista ja kuinka informaatio kulkee niiden välillä. Selitysmalli voisi olla, että hoito auttaa informaatiota kulkemaan energiakehojen välillä paremmin, Blomqvist selittää.

Ehkä kyseessä on jokin samankaltainen malli kuin energiakehot itämaisissa kulttuureissa. Vastaankaltaista kenttä-mallia on esittänyt muun muassa Cambridgen yliopiston professori Rupert Sheldrake morfogeneettinen kenttä -teoriassaan. Myös toimittaja Lynne McTaggart Kenttä-kirjassaan kertoo useista kenttä-malleista.

Yhteyden muodostuminen universaaliin, kaiken kattavaan kenttään on yksi tärkeä osa hoitoa. Blomqvist kokee, että kun hän aloittaa hoidon tekemisen, hän herkistyy saamaan erilaista informaatiota kuin normaalisti. Hän esimerkiksi aistii lämmön hoidettavasta eri tavalla, voi tuntea virtauksen tunnetta tai voi nähdä hoidon aikana samoja värejä tai liikettä suljetuin silmin kuin hoidettava.

Yritän, etten rajoittaisi hoitoa ajattelullani. Minä olen hoidettavaa varten. Olen välikäsi, joka yhdistää hänet siihen informaatioon, ehkä kentästä tulevaan, kun on tarve. Koen, että siirryn tavallaan pois hoidon tieltä.

Energiahoidoissa hoitajan sanotaankin usein olevan vain universaalin elämänenergian ja informaation välittäjä, eikä hoitaja itse asiassa paranna ketään. Hoitajan tehtävä on auttaa hoidettavaa parantamaan itse itsensä.

Joskus hoidoissa on tunne, että en ole yksin hoitamassa tai että joku muu kertoo viestiä, joka minun pitäisi välittää. Erään kerran oli tunne että hoidettavani ystävä oli tukemassa hoidettavaani, ja kerroin hänen viestinsä. Hoidettavani kertoi, että hänen hyvä ystävänsä, jota hän oli tukenut vaikeina hetkinä, oli hiukan aiemmin menehtynyt. Hoidettavaani lämmitti se mitä kerroin oli tunne, että hänen ystävänsä oli nyt vuorostaan tukemassa.

Blomqvist uskoo, että hoidettava saa hoidosta sen, mitä hän sillä hetkellä tarvitsee. Hoitaja voi asettaa hoidolle intention, mutta hoito menee juuri sinne minne on tarve. Hoitaja voi vain antautua hoidon kanavaksi.

Hoidot yleistyvät Suomessa

Blomqvist uskoo, että energiahoitojen suosio kasvaa tulevaisuudessa Suomessakin, kuten se on tehnyt maailmalla.

Englannissa haettiin pari vuotta sitten reiki-hoitajaa työskentelemään sairaalaan. Monessa maassa valtio tukee täydentävien hoitojen käyttöä, hän kertoo esimerkkeinä hoitojen käytöstä muualla.

Integraalilääketiede eli länsimaisen lääketieteen ja täydentävät hoidot yhdistävä kokonaisvaltainen hoito olisi kaikille parasta. Lääketiede ja täydentävät hoidot eivät kilpaile keskenään tai sulje pois toisiaan, vaan voivat hyvin täydentää toinen toisiaan.

Blomqvist ei usko, että energiahoitojen tekemistä päädyttäisiin rajoittamaan Suomessa, vaikka niin sanottua vaihtoehtohoitoja rajoittavaa puoskarilakia ollaankin täällä tehtailtu.

En näe siihen syytä. Jos aiheeseen tehtyihin tutkimuksiin tutustuu sekä kuuntelee palautetta, jota saan asiakkailtani, vastaus on selkeä. Minulle energiahoidot ovat meditaatiota, keino kuunnella itseä ja huolehtia hyvinvoinnista. Kyseessä on meille luontainen hoitomuoto. Jos ihmiset voivat paremmin energiahoitoja tehdessään tai niitä saadessaan, niiden käyttöön pitäisi pikemminkin kannustaa.

Lue lisää tekemistäni hoidoista täältä.

Varaa ilmainen 30 minuutin puhelinkonsultaatio etusivun alaosasta.